۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید کنترل ولو MASCOT

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۳۱۰۷۰۱۵ – T19 موضوع آگهی: خرید کنترل ولو MASCOT برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۳۱۰۷۰۱۵ – T19

موضوع آگهی:

خرید کنترل ولو MASCOT

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل