۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید مش و پانچ پیلت

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۶۲۱۱۰۰۲ – T19 موضوع آگهی: خرید مش و پانچ پیلت برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۶۲۱۱۰۰۲ – T19

موضوع آگهی:

خرید مش و پانچ پیلت

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل