۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت گسکت

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۴۳۰۰ – T29 موضوع آگهی: ساخت گسکت برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۴۳۰۰ – T29

موضوع آگهی:

ساخت گسکت

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل