۴۰۹۲ مناقصه – صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر – نصب و راه‌اندازی تجهیزات رایانه‌ای و انتقال اطلاعات

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۱/۱۴۰۳ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات رایانه‌ای و انتقال اطلاعات را به شماره ۲۰۰۳۰۹۳۲۰۹۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۱/۱۴۰۳

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات رایانه‌ای و انتقال اطلاعات را به شماره ۲۰۰۳۰۹۳۲۰۹۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (WWW.Setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز شنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ و روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ می‌باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳
پایان مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳
زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳
سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۳٫۹۲۶٫۷۲۵٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات:
آدرس: میدان هفت‌تیر، ابتدای خیابان بهار شیراز، جنب اداره پست سینا، پلاک ۱۷۰
تلفن تماس: ۸۴۶۸۰۰۰۰-۰۲۱ (داخلی ۱۲۱۲-۱۲۱۰-۱۲۱۳) – اداره کل انفورماتیک (آقای مهیاری و آقای احمدیان)