۴۰۹۲ مناقصه – پتروشيمي مارون – تعويض دکل خودايستا

آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۶/۱۴۰۲ • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض دکل خودايستا کارخانه بازيابي اتان. • محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر، واحد بازيابي اتان اهواز • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه […]

آگهي مناقصه‌عمومی
شماره: ۷۶۶/۱۴۰۲

• كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون
موضوع مناقصه: تعويض دکل خودايستا کارخانه بازيابي اتان.
• محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر، واحد بازيابي اتان اهواز
• ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي
مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل)، براي دريافت غیرحضوری اسناد, مدارک مربوطه (نامه اعلام آمادگي، فيش واريزي و آدرس پست الکترونيکي جهت ارسال اسناد) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تلفن هماهنگي: ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱ و ۵۵۹۵۷۰۴-۰۶۱
• حداقل شرايط حضور در مناقصه:
داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …
• قيمت اسناد و نحوه واريز: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵
ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
www.mpc.ir

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشيمي مارون