۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید AUMA ACTUATOR

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۵۰۷۰۰۱ -T21 موضوع آگهی: خرید AUMA ACTUATOR برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۵۰۷۰۰۱ -T21

موضوع آگهی:

خرید

AUMA ACTUATOR

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل