۴۰۹۲ مناقصه – پتروشيمي مارون – ساخت اتاقک سايکلون هاي الفين

      آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۸۰۲/۱۴۰۳   كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: ساخت اتاقک سايکلون هاي الفين محل اجرا: خوزستان، ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: […]

 

 

 

آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی

شماره ۸۰۲/۱۴۰۳

 

  • كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون
  • موضوع مناقصه: ساخت اتاقک سايکلون هاي الفين
  • محل اجرا: خوزستان، ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، پتروشيمي مارون

محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل)

  • ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:

داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵

براي دريافت اسناد, مدارک مربوطه (نامه آمادگي و فيش واريزي) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تماس: ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل پتروشيمي مارون

 

www.mpc.ir