۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید موشکی‌های کوره

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۴۳۰۲ -T34 موضوع آگهی: خرید موشکی‌های کوره برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۴۳۰۲ -T34

موضوع آگهی:

خرید موشکی‌های کوره

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل