۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید ENDRESS – HAUSER LEVEL TRANSMITTER

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP- 0024507003 – T21 موضوع آگهی: خرید ENDRESS – HAUSER LEVEL TRANSMITTER برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP- 0024507003 – T21

موضوع آگهی:

خرید

ENDRESS – HAUSER LEVEL TRANSMITTER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل