۴۰۹۲ مناقصه – شركت مهندسي و توسعه گاز ايران – تأمین خدمات اداری، دفتری، ماشین‌نویسی

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شناسه: ۱۷۳۲۱۲۱   شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس: تهران، خیابان طالقاني، نرسيده به چهارراه مفتح، ساختمان شماره ۲۰۰ در نظر دارد تأمین خدمات اداری، دفتری، ماشین‌نویسی، پشتیبانی و فنی در تهران را براي مدت دو سال و برآورد حدود ۶۱۶٫۴۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و شانزده میلیارد و چهارصد […]

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم

شناسه: ۱۷۳۲۱۲۱

  شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس: تهران، خیابان طالقاني، نرسيده به چهارراه مفتح، ساختمان شماره ۲۰۰ در نظر دارد تأمین خدمات اداری، دفتری، ماشین‌نویسی، پشتیبانی و فنی در تهران را براي مدت دو سال و برآورد حدود ۶۱۶٫۴۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و شانزده میلیارد و چهارصد و سی و سه میلیون و ششصد هزار ریال) با توجه به موارد زير به پيمانكار واجدشرایط واگذار نمايد.

کلیه شرکت‌های خدماتی متقاضی شرکت در مناقصه می‌بایست دارای گواهینامه تعیین صلاحیت حداقل رتبه ۶ در رشته خدمات عمومي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر موارد مندرج در متن کامل آگهی باشند.

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی setadiran.ir با کد فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۱۳۱۰۰۰۰۱۱ انجام خواهد پذیرفت.
  • تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ حدود ۹۲۸٫۶۷۲٫۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیارد و نهصد و بیست و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار ریال) می‌باشد.
  • مهلت دریافت (دانلود) اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی جهت حضور در مناقصه: مورخ
    ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ می‌باشد.
  • اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی‌کیفی، صرفاً توسط حائزین حداقل امتیاز لازمه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت مي‌باشد.
  • گشايش پيشنهادات مالي پس از بارگذاری پيشنهادات در سامانه ستاد با حضور نماینده مناقصه‌گران در كميسيون مناقصات انجام خواهد گردید.

علاقه‌مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن ۸۱۳۱۳۰۵۲-۰۲۱ و ۸۱۳۱۳۵۴۲-۰۲۱ تماس و با ورود به درگاه اینترنتی WWW.NIGCENG.IR متن كامل آگهي را رؤیت نمايند.

 

 «روابط‌عمومی شركت مهندسي و توسعه گاز ايران«