تصاحب سهم ترانزیتی ایران توسط کشورهای همسایه

یک نماینده مجلس، گفت: انفعال در ساخت کریدور‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور موجب افزایش انگیزه کشورهای همسایه برای بهره‌مندی از مسیرهای ترانزیتی ایران شده است. به گزارش خانه‌ملت، صدیف بدری؛ با اشاره به ضرورت تکمیل کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب کشور، گفت: در تکمیل کریدورهای ترانزیتی و بین‌المللی کشورمان، طی سال‌های گذشته […]

یک نماینده مجلس، گفت: انفعال در ساخت کریدور‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور موجب افزایش انگیزه کشورهای همسایه برای بهره‌مندی از مسیرهای ترانزیتی ایران شده است. به گزارش خانه‌ملت، صدیف بدری؛ با اشاره به ضرورت تکمیل کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب کشور، گفت: در تکمیل کریدورهای ترانزیتی و بین‌المللی کشورمان، طی سال‌های گذشته غفلت بزرگی صورت گرفت که خوشبختانه با بهبود روابط ما با همسایه‌ها در دولت سیزدهم بخشی از انفعال گذشته در ساخت کریدور‌ها و توسعه زیرساخت‌های مرتبط جبران شده و انگیزه کشورهای پیرامونی برای بهره‌مندی از مسیرهای ترانزیتی ایران بیشتر شد. نماینده مردم اردبیل در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در ادامه با انتقاد از عقب‌ماندگی‌های زیرساخت ترانزیت ریلی و جاده‌ای کشور، افزود: به دلیل بی‌توجهی به تکمیل کریدورهای اصلی کشور و عدم استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران طی سال‌های گذشته، کشورهای همسایه به دنبال احداث مسیری برای دور زدن کشورمان بودند که البته توسعه روابط با کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر تا حدی این رویه را کمرنگ کرد، اما تداوم انفعال در این حوزه موجب از دست رفتن سهم ترانزیتی کشور و استفاده کشورهای همسایه از مسیری غیر از ایران برای حمل‌ونقل کالا می‌شود. بدری؛ با اشاره به اینکه ایران به‌صرفه‌‌ترین و امن‌‌ترین مسیر برای انتقال کالا از شرق به غرب و شمال به جنوب است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و تکمیل کریدورهای اصلی باید در اولویت برنامه‌های دولت آینده قرار بگیرد؛ برای این مهم می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی نیز استفاده کنیم. البته خبرهایی از مذاکره با روسیه برای سرمایهگذاری و تکمیل خطوط ریلی کریدور شمال جنوب منتشر شده اما هنوز عملیاتی نشده است.