۴۰۹۳ مناقصه – موسسه عمران ساحل – عملیات اجرای معماری ساختمان ورکشاپ

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) – هلدینگ تخصصی دریایی – واحد اجرایی موسسه عمران ساحل (کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان) موضوع مناقصه: عملیات اجرای معماری ساختمان ورکشاپ در کارگاه احداث فاز اول بندر صادراتی و خدماتی پارسیان آخرین‌مهلت دریافت مناقصه: حداکثر هفت روز بعد از درج آگهی آخرین‌مهلت تسلیم […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای)

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) – هلدینگ تخصصی دریایی – واحد اجرایی موسسه عمران ساحل (کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان)

موضوع مناقصه: عملیات اجرای معماری ساختمان ورکشاپ در کارگاه احداث فاز اول بندر صادراتی و خدماتی پارسیان

آخرین‌مهلت دریافت مناقصه: حداکثر هفت روز بعد از درج آگهی

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ده روز پس از درج آگهی

مدت قرارداد: ۸ ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد و سی میلیون ریال)

به‌صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار (ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند موردپذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد

-این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

-سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:

هرمزگان، شهرستان پارسیان، شهر کوشکنار، منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان، موسسه عمران ساحل، کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان، امور قراردادها، مهندس رنجبر، مهندس دهداری

تلفن: ۴۴۶۲۷۰۴۷-۰۷۶ – ۸۱۴۴۴۹۰۵-۰۲۱ -۰۹۱۷۵۵۸۱۶۱۱- ۰۹۱۷۱۷۷۶۵۶۱

تهران، تهران پارس، بزرگراه شهید عباس دوران (اسبدوانی)، میدان شهید مهتدی، موسسه عمران ساحل، معاونت فنی موسسه عمران ساحل