۴۰۹۳ مناقصه – واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند – خرید غذای کارکنان

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی – واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند شماره مناقصه: DMPC/GEN/P/403/1281 موضوع مناقصه: خرید غذای کارکنان سایت پروژه پتروشیمی دماوند مبلغ چهار میلیون ریال بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره‌حساب ۵۱۵۱۷۱۱۰۱۲۰۱۰ بانک سپه به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واریز شود. آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: […]

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی – واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

شماره مناقصه: DMPC/GEN/P/403/1281

موضوع مناقصه: خرید غذای کارکنان سایت پروژه پتروشیمی دماوند

مبلغ چهار میلیون ریال بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره‌حساب ۵۱۵۱۷۱۱۰۱۲۰۱۰ بانک سپه به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واریز شود.

آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر هشت روز پس از درج آگهی

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ده روز پس از درج آگهی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی میلیارد ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تائید مناقصه‌گزار می‌باشد.

مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، تلفن تماس: ۸۸۵۷۶۲۴۰-۰۲۱ داخلی ۱۳۴۰ مدیریت حقوقی و قراردادها

استان بوشهر، شهرستان عسلویه، سه‌راه پتروشیمی به سمت جاده شیرینو، فرعی سوم، سمت چپ، پروژه پتروشیمی دماوند، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی، واحد پیمان و رسیدگی، تلفن تماس: ۳۷۲۶۳۲۹۲-۰۷۷ و ۳۷۲۶۲۵۴۷ -۰۷۷ داخلی ۵۰۴۳ یا ۵۰۴۴ واحد پیمان و رسیدگی