۴۰۹۳ مناقصه – شركت فولاد آلیاژی ايران – مقدار ۵۰۰۰ تن فروسیلیکومنگنز

شرکت فولاد آلیاژی ایران ((سهامی عام)) تاریخ : شماره : صفحه :  ((آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۰۲/م/ف/۱۴۰۳)) شركت فولاد آلیاژی ايران در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن فروسیلیکومنگنز موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت‌هایی که توانایی تأمین و تحویل فروسیلیومنگنز دارند، دعوت می‌شود در مناقصه شرکت نمایند. متقاضيان شركت در […]

شرکت فولاد آلیاژی ایران

((سهامی عام))

تاریخ :
شماره :
صفحه :
 ((آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۰۲/م/ف/۱۴۰۳))

شركت فولاد آلیاژی ايران در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن فروسیلیکومنگنز موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت‌هایی که توانایی تأمین و تحویل فروسیلیومنگنز دارند، دعوت می‌شود در مناقصه شرکت نمایند.

متقاضيان شركت در مناقصه می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد و شرایط مناقصه به سایت شرکت فولاد آلیاژی ایران به آدرس www.iasco.ir خرید و تأمین‌کنندگان- مناقصات مراجعه نمایند.

متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز؛ همه‌روزه به‌غیراز ایام تعطیل از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰ به‌منظور دریافت اطلاعات تکمیلی فنی و بازرگانی و نحوه ارسال و تکمیل اسناد با آقای مهندس محمدعلی فلاطونی (شماره تماس‌های ۳۱۲۲۲۸۶۶-۰۳۵ و ۰۹۱۳۸۵۳۴۰۳۷) تماس حاصل نمایند.

 

 

 شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امورخرید