سند «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» مصوب شد

سازمان هواپیمایی کشور از تصویب سند «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل سازمان هواپیمایی کشور، این سازمان از انتشار سند ۴۸۰۹ تحت عنوان «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» مصوب و در سامانه قوانین مقررات سازمان خبر داد و اعلام کرد: شیوه‌نامه مذکور درباره […]

سازمان هواپیمایی کشور از تصویب سند «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل سازمان هواپیمایی کشور، این سازمان از انتشار سند ۴۸۰۹ تحت عنوان «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» مصوب و در سامانه قوانین مقررات سازمان خبر داد و اعلام کرد: شیوه‌نامه مذکور درباره فرآیند از رده خارج کردن هواپیما‌ها و الزامات مراکز بازیافت هواپیماست. براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، این مقررات برای نخستین‌بار با هدف ایجاد روشی هماهنگ برای از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما با لحاظ کردن مقررات بین‌المللی و الزامات زیست‌محیطی تهیه و تدوین شده است.