۴۰۹۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید لاستیک آمبولانس

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۲۰۶۰۱۷ – T32 موضوع آگهی: خرید لاستیک آمبولانس برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۲۰۶۰۱۷ – T32

موضوع آگهی:

خرید لاستیک آمبولانس

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل