۴۰۹۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۳۰۷۰۱۱ -T21 موضوع آگهی: خرید ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۳۰۷۰۱۱ -T21

موضوع آگهی: خرید

ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل