۴۰۹۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید کاتالیست مراکس UOP

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۸۹۰۲ – T17 موضوع آگهی: خرید کاتالیست مراکس UOP برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۳۴۸۹۰۲ – T17

موضوع آگهی:

خرید کاتالیست مراکس UOP

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل