۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع مزایده: مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند توضیح: امکان فروش […]

فراخوان مزایده
عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۶
شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
۱- موضوع مزایده: مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند
توضیح: امکان فروش با ارائه LC امکان‌پذیر می‌باشد.
۲- مدت‌زمان اجرای مزایده: ۳ ماه شمسی
۳-زمان و نحوه توزیع اسناد مزایده:
۱٫ ۳٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
۲٫ ۳٫۲٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت ثبت‌نام و دریافت اسناد مزایده از مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ اعلام می‌گردد.
۳٫۴٫ انجام عملیات پاکسازی و همچنین پرداخت هزینه‌های گمرکی، مالیات و عوارض دولتی و مسئولیت عملیات اجرائی آن از هر نظر بر عهده و هزینه برنده مزایده می‌باشد.
۴- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مزایده: میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۴٫۱۳۰،۴۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ عهده بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند.
۵- جلسه توجیهی: به‌صورت حضوری در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می‌گردد.
۶- زمان و نحوه تحویل پاکات مزایده: مزایده‌گران می‌بایست پاکات خود را حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳ بصورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند، کمیسیون معاملات تحویل نمایند.
۷-قیمت پایه: ۸۲،۶۰۸،۰۰۰،۰۰۰
۸- گشایش پاکات: متاقباً اعلام می گردد.
۹- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶ -۰۶۱ و ۵۲۱۲۶۴۷۷ -۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.