۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند -فروش اقلام ضایعاتی

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی یا حقیقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: فروش اقلام ضایعاتی غیر پسماندی سلویچ مجتمع شرکت […]

فراخوان مزایده

عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۶

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی یا حقیقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مزایده: فروش اقلام ضایعاتی غیر پسماندی سلویچ مجتمع شرکت پتروشیمی اروند (۱-ضایعات آهن‌آلات فلزی /ضایعات چوب ۲ -ضایعات استیل ۳- ضایعات آلومینیوم نرم ۴-ضایعات کابل برق با پوسته درهم ۵- ضایعات پلاستیک و پلیمر / کیسه جامبو مستعمل)

 ۱-الف: کارفرما مختار خواهد بود هر ردیف را به مزایده گری که بیشترین قیمت را ارائه خواهد داد واگذار نماید. لذا مزایده‌گران می‌توانند در هر ردیفی که تمایل دارند پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و تضمین همان ردیف را به‌عنوان تضمین مزایده ارائه نمایند.

۱- ب: کارفرما برای هر ردیف قرارداد جداگانه منعقد می‌نماید. حتی اگر برنده مزایده در تمام ردیف‌ها یک مزایده گر باشد.

 ۲- مدت زمان اجرای مزایده: ۱۲ ماه شمسی (قرارداد باز)

۳-زمان و نحوه توزیع اسناد مزایده:

  1. ۱. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده میبایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
  2. ۲٫ مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت ثبت نام و دریافت اسناد مزایده از مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ اعلام می گردد.

۳٫۴٫ انجام عملیات پاکسازی و همچنین پرداخت هزینه های گمرکی، مالیات و عوارض دولتی و مسئولیت عملیات اجرائی آن از هر نظر بر عهده و هزینه برنده مزایده می باشد.

۴– میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مزایده: میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۳٫۲۶۶،۶۵۰٫۰۰۰ ریال بصورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ عهده بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.

تبصره: باتوجه به اینکه کارفرما قصد دارد هر ردیف را به مزایده گری که بیشترین قیمت را ارائه خواهد داد واگذار نماید، لذا مزایده گران می توانند در هر ردیفی که تمایل دارند پیشنهاد ارائه دهند و می توانند تنها میزان ۵ درصد مبلغ کل همان ردیف را بعنوان تضمین شرکت در مزایده ارائه نمایند.

۵- جلسه توجیهی: به صورت حضوری در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.

۶- زمان و نحوه تحویل پاکات مزایده: مزایده گران میبایست پاکات خود را حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳ بصورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند، کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

۷-قیمت پایه: ۲۶۵،۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰

۸- تعدیل: دارد

۸- گشایش پاکات: متاقباً اعلام می گردد.

۹- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

متقاضیان شرکت در مزایده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ و ۵۲۱۲۶۴۷۷-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.