۴۰۹۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – تأمین مصالح

آگهی مناقصه‌عمومی مرحله دوم نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – ایلام، کیلومتر ۵۵ جاده شهرستان مهران، پروژه سد مخزنی کنجانچم تلفن تماس: ۰۹۱۰۶۸۰۹۲۱۸ موضوع مناقصه: توضیحات تأمین مصالح، بارگیری، حمل و اجرای زیراساس و اساس شامل: تهیه مصالح و بارگیری، حمل، آماده‌سازی بستر و اجرای زیراساس و اساس جاده‌های داخلی و تاج سد […]

آگهی مناقصه‌عمومی مرحله دوم
نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – ایلام، کیلومتر ۵۵ جاده شهرستان مهران، پروژه سد مخزنی کنجانچم تلفن تماس: ۰۹۱۰۶۸۰۹۲۱۸
موضوع مناقصه: توضیحات تأمین مصالح، بارگیری، حمل و اجرای زیراساس و اساس شامل: تهیه مصالح و بارگیری، حمل، آماده‌سازی بستر و اجرای زیراساس و اساس جاده‌های داخلی و تاج سد مخزنی کنجانچم به طول تقریبی ۳۲۵۰ متر و عرض ۷ متر با ضخامت ۳۰ سانتی‌متر بر اساس مشخصات فنی مورد تائید مهندسین مشاور پروژه و کارفرما می‌باشد و به شرح زیر:
– تهیه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه‌ای با دانه‌بندی صفرتا ۲۵ میلی‌متر به حجم ۳,۴۱۳ مترمکعب
– تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌ای با دانه‌بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر به حجم ۳,۴۱۳ مترمکعب
– اجرای کامل شامل: آماده‌سازی بستر، بارگیری، حمل، پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل تراکم ۱۰۰ درصد مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل‌ها
– اجرای کامل شامل: آماده‌سازی بستر، بارگیری، حمل، پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل تراکم ۱۰۰ درصد مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل‌ها
محل اجرای پروژه: کارگاه سد مخزنی کنجانچم واقع در ایلام، کیلومتر ۵۵ جاده ایلام – مهران، کارگاه سد مخزنی کنجانچم مدت پیمان: دو (۲) ماه
تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) به‌حساب شماره ۵۱۵۴۸۷۸۱۱۹۰۰۹ بانک سپه شعبه مرکزی به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – واحد اجرایی بعثت در ساعت‌های اداری از مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.
تاریخ، مهلت، مبلغ و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۳ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهرشده به نشانی مناقصه‌گزار تحویل و رسید دریافت نمایند.
میزان سپرده شرکت مناقصه: مبلغ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و دویست میلیون ریال) و به‌صورت ضمانتنامه بانکی به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – واحد اجرایی بعثت (بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره‌حساب قیدشده فوق (به‌نام واحد اجرایی بعثت)
اجرای حداقل یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.