۴۰۹۷ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان البرز

آگهی مناقصه (نوبت چهارم) شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان البرز شماره مناقصه: ۰۳-۱۴۰۳۰۳۰۵ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۰۷ تیرماه ۱۴۰۳ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ […]

آگهی مناقصه (نوبت چهارم)

شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  • موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان البرز
  • شماره مناقصه: ۰۳-۱۴۰۳۰۳۰۵
  • مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۰۷ تیرماه ۱۴۰۳
  • مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۹ تیرماه ۱۴۰۳
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که ­بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲۸۶۷۳۴۲۷۲۰۱ پست‌بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

https://tenders.nak-mci.ir

 

  • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۶۶۷۱۳۹ و ایمیل saboori@nak-mci.ir (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.