۴۰۹۷ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض دکل خودايستا کارخانه بازيابي اتان.

آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۶/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض دکل خودايستا کارخانه بازيابي اتان. محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر، واحد بازيابي اتان اهواز ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از […]

آگهي مناقصه‌عمومی

شماره: ۷۶۶/۱۴۰۲

 كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

موضوع مناقصه: تعويض دکل خودايستا کارخانه بازيابي اتان.

  • محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر، واحد بازيابي اتان اهواز
  • ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي

مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل)، براي دريافت غیرحضوری اسناد, مدارک مربوطه (نامه اعلام آمادگي، فيش واريزي و آدرس پست الکترونيکي جهت ارسال اسناد) را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. تلفن هماهنگي: ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱ و ۵۵۹۵۷۰۴-۰۶۱

  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:

داشتن شخصيت حقوقي ـ داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه ـ ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهيزاتي و فني و …

  • قيمت اسناد و نحوه واريز: ۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

www.mpc.ir

 

 روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشيمي مارون