نایب ‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد:اصلاح قانون کار حرکت اول مجلس دهم

  نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اصلاح قانون کار را اولین حرکت مجلس دهم دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس به مطالبات کارگران تأکید کرد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون کار در برنامه‌های چهارم و پنجم مورد تأکید قرار گرفته و باید به شکل ۳‌جانبه گرایی اصلاح […]

 

نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اصلاح قانون کار را اولین حرکت مجلس دهم دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس به مطالبات کارگران تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: موضوع اصلاح قانون کار در برنامه‌های چهارم و پنجم مورد تأکید قرار گرفته و باید به شکل ۳‌جانبه گرایی اصلاح شود اما متأسفانه تا این لحظه خروجی قابل قبولی در بحث اصلاح قانون کار دیده نشده است.

وی ادامه داد: در گام بعدی رویکرد مجلس دهم باید اصلاح قانون تأمین اجتماعی باشد که ابتدا به شکل ۳ جانبه‌گرایی مطرح شود و نمایندگان منتخب کارگران این قانون را با جدیت پیگیری کنند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، توجه به مطالبات کارگران را از دیگر اولویت‌های مجلس دهم برشمرد و خاطرنشان کرد: بدون تردید رسیدگی به مطالبات کارگران مختص به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نیست، زیرا خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود مانند قانون حل موانع تولید، در بسیاری از موضوعات به تصویب رسیده است. بنابراین ضرورت دارد که روح حمایت از کار و تولید را در تمام قوانین و تصمیم‌گیری‌ها جاری کنیم

وی یادآور شد: درمورد قوانینی که با حقوق کارگری ضدیت دارد می‌توانیم به قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار رجوع کنیم که در آن‌‌ها نیروی کار، حمایت از NGO‌ها و رفع تبعیض‌‌ها دیده شده است.

فتح‌اللهی در عین حال کارگران را قشر مظلوم و ضعیف جامعه دانست و تأکید کرد: برای حمایت از کارگران باید مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مرتبط با کارگران را در قانون کار و قوانین جاری ببینند.

 

به گفته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، نمایندگان مجلس در قبال آحاد جامعه و کارگران وظیفه‌ دارند. لذا اگر قوانین حمایتی خارج از قوانین کار و تأمین اجتماعی برای آن‌ها وجود ندارد، دست‌کم باید امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی برایشان فراهم و تسهیل و قوانین زاید، غیرضرور و دست و پاگیر حذف شود.