ساخت ۱۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی به دست پیمانکاران برنده مناقصه

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت سیزدهم و وزارت نیرو، هدف‌گذاری ۱۰ هزار مگاواتی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده که با توجه به پتانسیل مناطق مستعد بادی کشور، ۳۰۰۰ مگاوات به توسعه نیروگاه‌های بادی اختصاص یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده در کشور بالغ […]

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت سیزدهم و وزارت نیرو، هدف‌گذاری ۱۰ هزار مگاواتی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده که با توجه به پتانسیل مناطق مستعد بادی کشور، ۳۰۰۰ مگاوات به توسعه نیروگاه‌های بادی اختصاص یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده در کشور بالغ بر ۱۱۹۵ مگاوات است که سهم نیروگاه‌های بادی از این ظرفیت در سراسر کشور معادل ۳۶۶٫۳۱ مگاوات است. در فاز اول توسعه ۳۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های بادی ظرفیت ۱۷۵۰ مگاوات در ۳۰ ساختگاه در استان‌های سیستان بلوچستان، خراسان‌رضوی و جنوبی در ظرفیت‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ مگاوات در مرحله برگزاری مناقصه از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شد بود اما با این وجود سرانجام مناقصه ساخت ۳۴ نیروگاه بادی به ظرفیت ۱۹۷۰ مگاوات در چهار استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان و قزوین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران برگزار شد که در روز یکشنبه (سوم تیرماه) پاکات این مناقصات باز و پیمانکاران آن مشخص شد. در این باره علیرضا پرنده‌مطلق؛ معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)، با اشاره به برگزاری مناقصه عمومی ساخت نیروگاه‌های بادی به ظرفیت ۱۹۷۰ مگاوات، گفت: از ۳۴ ساختگاه در نظر گرفته شده برای مناقصه، سرمایه‌گذاران منتخب ۱۵۷۰ مگاوات نیروگاه بادی در ۲۶ ساختگاه مشخص شدند. علیرضا پرنده‌مطلق؛ استقبال سرمایه‌گذاران از مناقصه واگذاری ساخت نیروگاه‌های بادی را چشمگیر دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار برای هشت ساختگاه باقیمانده به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات با برگزاری مناقصه در آینده نزدیک مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه تنها یکی از ساختگاه‌های ۵۰ مگاواتی در این مناقصه در «سربیشه» پیشنهاددهنده‌ای نداشت، افزود: در مجموع برای ۳۳ ساختگاه از سوی سرمایه‌گذاران پیشنهادهایی ارائه شد. به گفته معاون فنی و مهندسی ساتبا، استان خراسان‌رضوی با ظرفیت ۷۲۰ مگاوات در ۱۴ ساختگاه بیش‌ترین ظرفیت برای ساخت نیروگاه‌های بادی را در این مناقصه به خود اختصاص داد که همه این ظرفیت توسط سرمایه‌گذاران، انتخاب و واگذار شد. پرنده‌مطلق؛ با اشاره به نحوه واگذاری ظرفیت ۶۵۰ مگاوات در ۱۰ ساختگاه سیستان و بلوچستان، ادامه داد: در این مناقصه برای ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در پنج ساختگاه در «میل نادر» توسط یک شرکت و ظرفیت ۵۰ مگاوات توسط سه شرکت، پیشنهاد وجود داشت و البته سرمایه‌گذاران منتخب در این مناقصه برنده شدند. وی گفت: همچنین برای دو ساختگاه در «رامشار» با ظرفیت هرکدام ۵۰ مگاوات پیشنهاد وجود داشت؛ اما به دلیل تکمیل ظرفیت شرکت پیشنهاددهنده، پاکت این سرمایه‌گذار باز نشد و در نهایت برنده‌ای نداشت. این مقام مسئول، ادامه داد: در خراسان‌جنوبی ۹ ساختگاه به ظرفیت ۵۵۰ مگاوات در مناقصه شرکت داده شده بود که از این میزان ۳۰۰ مگاوات برنده نداشت. قزوین نیز با یک ساختگاه به ظرفیت ۵۰ مگاوات در این مناقصه شرکت داده شد که برنده داشت. معاون فنی و مهندسی ساتبا، با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت بخش‌خصوصی هرکدام حداقل در یک ساختگاه در این مناقصه برنده شدند، گفت: در مجموع بیش‌ترین ظرفیت واگذار شده متعلق به یک شرکت در میل نادر با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و یک شرکت با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به تفکیک ۲۵۰ مگاوات در خراسانرضوی و ۲۵۰ مگاوات در خراسان جنوبی است. پرنده‌مطلق؛ افزود: همچنین یک شرکت با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات در دو ساختگاه در خواف و یک ساختگاه در میل نادر، یک شرکت با دو ظرفیت ۵۰ مگاواتی در تاکستان و خواف، یک شرکت با دو ظرفیت ۵۰ مگاواتی در خواف، یک شرکت با ظرفیت ۷۰ مگاوات در خواف، دو شرکت با ظرفیت هر یک ۵۰ مگاوات در خواف، یک شرکت با ساختگاه ۵۰ مگاوات در خواف و ۱۰ مگاوات در میل نادر و یک شرکت با ظرفیت ۲۰ مگاوات در میل از دیگر برندگان مناقصه بودند. وی ابراز امیدواری کرد: شرکت‌ها هر چه زودتر به احداث نیروگاه‌ها بپردازند و شاهد بهره‌وری و مزایای نیروگاه‌های بادی در آینده نزدیک باشیم. بازگشایی پاکت مناقصه عمومی ساخت نیروگاه‌های بادی به ظرفیت ۱۹۷۰ مگاوات در چهار استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سیستان و بلوچستان و قزوین روز یکشنبه سوم تیر ۱۴۰۳ در ساتبا انجام شد.