۱۸۲۵ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز و حومه- نصب دستگاه پله برقی ایستگاه ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین‌کنندگان شماره (۳۸۸-۹۴) نوبت اول ‏سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد انجام عملیات ‎با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از ‏طریق مناقصه دو مرحله‌ای و پس از ارزيابي كيفي به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار ‏نماید:‏  ۱- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲-عنوان […]

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین‌کنندگان

شماره (۳۸۸-۹۴)

نوبت اول

‏سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد انجام عملیات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از ‏طریق مناقصه دو مرحله‌ای و پس از ارزيابي كيفي به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار ‏نماید:‏

 ۱- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲-عنوان مناقصه: خرید، حمل، نصب ، تست و راه اندازی ۶۹دستگاه پله برقی ایستگاه‌های ۷ الی ۱۱خط یک قطار شهری تبریز

۳-محل اجرای پروژه: تبريز- ایستگاه‌های ۷ الی ۱۱ خط یک قطار شهری تبریز 

۴-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: طبق آییننامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴٫۹٫۲۲ هیات وزیران‏)

۵- محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ لغايت ۹۴٫۱۲٫۲۷ (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸ )، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفتر قراردادها (تلفن: ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و فاکس ۳۳۲۹۰۲۰۳-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۶-                  محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷می­باشد.

۷- مدت اعتبار پیشنهادها :۱۸۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه درج ۲ نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

سازمان قطار شهری تبریز و حومه