اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران ۱۸-۱۲-۹۴

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید     تعداد مناقصات  ۱۶۲   تعداد مزایدات ۱۵۰     تعداد خرید خدمات ۰

برای دریافت رایگان آخرین شماره روزنامه مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

تعداد مناقصات  ۱۶۲   تعداد مزایدات ۱۵۰     تعداد خرید خدمات ۰