۴۱۱۱ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – فروش ۳ باب ملک

 «آگهي مزايده» شماره ۳۲۱/۱۴۰۳ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني (ره)، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد “۳ باب ملک به شرح جدول ذيل ” را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند . متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ لغايت ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ ، براي دريافت اسناد مزايده ، درخواست خود مبني بر […]

 «آگهي مزايده»

شماره ۳۲۱/۱۴۰۳

  • شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني (ره)، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد “۳ باب ملک به شرح جدول ذيل ” را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند . متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ لغايت ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ ، براي دريافت اسناد مزايده ، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت اسناد ، اعلام پست الکترونيکي (ايميل) و رونوشت فيش واريزي خريد اسناد به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانک تجارت با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵ را ضميمه درخواست مکتوب خود نموده و در مهلت دريافت اسناد به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند. همچنين بازديد موارد مزايده پس از دريافت اسناد ، در تاریخ‌های ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ و ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح می‌باشد.
رديف نوع ملک پلاک ثبتي مساحت نوع سند آدرس
۱ ملک تجاری – اداری ۱/۸۴۶۲ ۲/۴۹۶ ۶ دانگ عرصه و اعيان تهران، چهارراه مولوي، کوچه شهيد موسوي کياني، خيابان مولوي، پلاک ۲۲۳
۲ آپارتمان مسکوني ۴۳۸۵۴/۷۰ ۱۵/۹۲ ۶ دانگ عرصه و اعيان تهران، ونک، ميدان شيخ بهائي، شمال غربي ميدان، پلاک ۲، برج صدف
۳ انبار ۳۷/۲۶ ۶/۱۶۳۲ ۶ دانگ عرصه و اعيان اصفهان، جاده فلاورجان درچه، روبروي باسکول شجاع، انبار آهن آلات

 

  • سپرده شرکت در اين مزايده جهت هر خودرو، پنج درصد مبلغ پيشنهادي مزايده گر می‌باشد.

 ساير اطلاعات، ارزيابي و جزئيات مربوط در اسناد مزايده درج گرديده است

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشيمي مارون

www.mpc.ir