۴۱۱۱ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۱۳ موضوع: انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران به يك شركت يا پيمانكار […]

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۱۳

موضوع: انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان

به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران

گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران به يك شركت يا پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا، كليه متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به شماره حساب ۰۳۵۶۹۴۱۲۲۳۰۰۴ بانك ملي به‌نام گروه ملي صنعتي فولاد ايران، در ساعات اداري به آدرس: اهواز، كيلومتر ۹ جاده خرمشهر، گروه ملي صنعتي فولاد ايران (امور قراردادها) مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن: ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ تماس حاصل نمايند.

تاريخ فروش اسناد مناقصه از روز يكشنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ لغايت روز يكشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳ مي‌باشد