۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید لوله و ادوات داربست بندی

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۴۱۰۰۰۲ -T18 موضوع آگهی: خرید لوله و ادوات داربست بندی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۴۱۰۰۰۲ -T18

موضوع آگهی:

خرید لوله و ادوات داربست بندی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل