۴۱۱۲ مزایده – شهـرداري رودهن – اجاره سازه‌های تبليغات محيطي

آگهی مزایده‌عمومی شهـرداري رودهن در نظر دارد در راستاي تأمین اعتبار درآمد حاصل از اجاره سازه‌های تبليغات محيطي سطح شهر رودهن و به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشين شوراي اسلامي شهر به شماره ۸۱۵۲/۰۱/۱۴۰۳ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ و مستفاد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري با شماره ۲۴۷ – ز – […]

آگهی مزایده‌عمومی

شهـرداري رودهن در نظر دارد در راستاي تأمین اعتبار درآمد حاصل از اجاره سازه‌های تبليغات محيطي سطح شهر رودهن و به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشين شوراي اسلامي شهر به شماره ۸۱۵۲/۰۱/۱۴۰۳ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۳ و مستفاد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري با شماره ۲۴۷ – ز – ۴۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ نسبت  به برگزاري مزایده‌عمومی با  موضوع واگذاري فضاهاي تبليغاتي سطح شهر به‌صورت اجاره دوساله و تجميعي با نرخ رشد ۲۵% نسبت به اجاره‌بهای سال اول،  تبليغات محيطي شامل ۱۱ دهنه عرشه پل هوايي و ۳۵ عدد پرتابل و ۱۳ ايستگاه تاكسي به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت قانوني اقدام نمايد. لذا متقاضيان  می‌توانند از مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۰۴/۰۵/۱۴۰۳ (۱۰ روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم روزنامه) جهت دريافت و تحويل اسناد مزايده به سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد امور قراردادها و يا روابط‌عمومی شهرداري رودهن (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) تماس حاصل نمايند.

۱ – موضوع مزايده: واگذاري به‌صورت اجاره دوساله و تجميعي تبليغات محيطي به شرح جدول ذيل:

رديف مشخصات قيمت پايه كارشناسي (ريال)

 (اجاره دوساله)

۱ تابلوهاي تبليغاتي منصوبه بر روی عرشه پل‌های هوايي (۱۱ مورد) ۷۷٫۹۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال
۲ تابلوهاي پرتابل ۳۵ عدد (۳۶ وجه) ۳۶٫۳۵۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال
۳ تابلوهاي تبليغاتي منصوبه بر روي ایستگاه‌های تاكسي (۱۳ عدد) ۷٫۰۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال
جمع كل قيمت پايه كارشناسي (اجاره دوساله با نرخ رشد ۲۵% نسبت به اجاره‌بهای سال اول) ۱۲۱٫۳۰۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال

۲- مدارك موردنیاز جهت خريد اسناد مزایده‌عمومی در سامانه ستاد : خريد اسناد در سامانه با مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۸۱۶۴۳۶ عهده بانك شهر شعبه هنگام به‌نام شهرداري رودهن

(شماره شبا IR560610000001001001816436)

۳ – مهلت تسليم  تضمين شركت در مزايده (حضوري) و  بارگذاري اسناد در سامانه تدارك الكترونيكي دولت (غیرحضوری) تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۳

۴ – محل خريد و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل تحويل به‌صورت الكترونيكي (رمزگشایی در سامانه ستاد) می‌باشد و تسليم اصل ضمانتنامه شركت در مزايده، حداكثر تا پايان وقت اداري يك روز پيش از بازگشايي پاکت‌های پيشنهادي در جلسه كميسيون معاملات عمده شهرداري رودهن، به واحد امور قراردادها می‌باشد.

۵ -مبلغ سپرده شركت در اين مزایده‌عمومی: معادل ۵ درصد از قيمت پايه كارشناسي به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب بانكي مندرج در فراخوان عمومي

۶ – تشكيل كميسيون عالي معاملات شهرداري رودهن و گشایش پاکت‌های پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۳ رأس ساعت ۰۰: ۱۳ در دفتر شهردار می‌باشد.

۷ – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

۸ -به پيشنهادات مبهم، مخدوش،  فاقد لاك و مهر، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹ – برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۱۰ – هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه، هزينه نصب بنر، هزينه كارشناسي و هزینه‌های مأخوذه سامانه ستاد و يا هر وجوه قانوني ديگر كه به اين مزايده تعلق می‌گیرد به عهده برنده مزايده  است.

۱۱ – برندگان اول، دوم و سوم مزايده  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۱۲ – ساير اطلاعات، جزييات و شرايط خصوصي  مربوط به اجاره در اسناد مزايده قيد گرديده است.

 

                                                                                                                                عباس صفری

                                                                                                                               شهردار رودهن