۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید ۱۱ قلم انواع رند بار

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۹۹۴۷۸۰۲ – T15 موضوع آگهی: خرید ۱۱ قلم انواع رند بار برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۹۹۴۷۸۰۲ – T15

موضوع آگهی:

خرید ۱۱ قلم انواع رند بار

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل