۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید باطری نیکل کادمیوم

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۳۰۹۰۲۵ – T20 موضوع آگهی: خرید باطری نیکل کادمیوم برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۳۰۹۰۲۵ – T20

موضوع آگهی:

خرید باطری نیکل کادمیوم

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل