۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید جاذب رطوبت واحد ۱۸

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۱۱۳۰۱۴ -T17 موضوع آگهی: خرید جاذب رطوبت واحد ۱۸ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۱۱۳۰۱۴ -T17

موضوع آگهی:

خرید جاذب رطوبت واحد ۱۸

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل