۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید PLUG FOR SOCKET OUTLET INDUSTRIAL

آگهی مناقصه‌عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۱۴۶۷۰۹ – BA/T33 موضوع آگهی: خرید PLUG FOR SOCKET OUTLET INDUSTRIAL برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۱۴۶۷۰۹ – BA/T33

موضوع آگهی:

خرید

PLUG FOR SOCKET OUTLET INDUSTRIAL

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل