۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید انواع شیرآلات صنعتی

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0347502 -T11 موضوع آگهی: خرید انواع شیرآلات صنعتی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0347502 -T11

موضوع آگهی:

خرید انواع شیرآلات صنعتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل