۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت ۵ دستگاه UPS

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۰/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت ۵ دستگاه […]

فراخوان مناقصه

عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۰/۱۴۰۳/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت ۵ دستگاه UPS طبق درخواست‌های VAD-0140445 و VAD-0140445 شرکت پتروشیمی اروند، به مدت ۸ ماه خورشیدی می‌باشد (با توجه به ماهیت ساخت، این زمان در جلسه توجیهی نهایی می‌گردد).

۲- میزان برآورد تقریبی مناقصه: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۹۶ ريال می‌باشد. (برآورد به روز در جلسه توجیهی اعلام می‌گردد)

۳-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

۳٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از ثبت‌نام و تکمیل و تائید ثبت‌نام خود نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی اقدام نمایند.

۳٫۲٫ کلیه اطلاع‌رسانی‌ها، بارگزاری اسناد، ارسال دعوت‌نامه‌ها و غیره در خصوص مناقصه فوق‌الذکر از طریق پنل کاربری ثبت‌نام شده صورت می‌پذیرد و متقاضیان می‌بایست با مراجعه و کنترل روزانه پنل مربوط به خود در سامانه کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند و همچنین شماره موبایل درج‌شده توسط مناقصه گر نسبت به بررسی روزانه، پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت و اقدام نمایند. کارفرما هیچ تعهدی در خصوص عدم مراجعه و یا هر ادعای مناقصه گر جهت مراجعه به پنل کاربری و یا عدم دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی مناقصه ندارد.

۳٫۳٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۲۹/۰۴/۱۴۰۳ اعلام می‌گردد.

۳٫۴. مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند، مدارک ارزیابی‌کیفی آن‌ها بررسی نشده و از فرایند مناقصه کنار گذاشته می‌شوند.

۳٫۵٫ پیمانکارانی که در حال حاضر قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند دارند، با رعایت الزامات شرکت در مناقصه، درصورتی‌که پیشرفت فعالیت آن‌ها مساوی یا بیشتر از ۸۰ درصد باشد، امکان حضور در مناقصه رادارند و در غیر این صورت پاکت پیشنهادی آن‌ها در مناقصه گشایش نخواهد شد.

۴ – میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۵ درصد برآورد نهایی به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب: ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ و شماره شبا: IR620180000000006094200030 به عهده بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند. (در جلسه توجیهی مبلغ نهایی تضمین شرکت در مناقصه، اعلام می‌گردد).

۵- پیش‌نیاز ارزیابی‌کیفی متقاضیان:

۵٫۱٫ ۱- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، ۲- پروانه بهره‌برداری مرتبط با موضوع مناقصه،۳-ارائه حداقل یک قرارداد دقیقاً مشابه موضوع مناقصه، ۴-ارائه گواهی حسن انجام در صورت داشتن قرارداد با پتروشیمی اروند، ۴- تکمیل فرم تعارض منافع در سربرگ مناقصه گر،۵- تکمیل و ارائه فرم محرمانگی اطلاعات، (توجه: لازم به ذکر است الزامات عنوان‌شده، پیش‌شرط بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی مناقصه گر می‌باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می‌شود).

۵٫۲٫ حداقل امتیاز قابل‌قبول در ارزیابی‌کیفی: امتیاز ۶۰ می‌باشد.

۵٫۳٫ مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی خود را مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین شده (بند شماره ۶) به صورت فایل PDF و منطبق بر فرمهای ارزیابی کیفی بصورت آنلاین و الکترونیکی بر روی سامانه کمیسیون معاملات به آدرس: Tender.arvandpvc.ir:5661 بارگزاری و ارسال نمایند (تحویل فیزیکی اسناد نداریم). به شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند، اسناد مناقصه و برنامه زمانبندی تحویل پاکات (الف-ب و ج) از طریق دعوتنامه سیستمی ارسال می گردد.

۶- زمان و نحوه بارگزاری مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران: مناقصه گران میبایست مدارک ارزیابی کیفی خود را حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ با مراجعه به پنل کاربری خود در زمان مذکور و بصورت فایل PDF بارگزاری نمایند.

۶٫۱٫ چنانچه مناقصه گری مدارک پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هردلیل به محل دیگری به غیر از نشانی مندرج در بند ۶، بارگزاری نماید، مدارک پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مناقصه گزار نخواهد بود.

۷-پیش پرداخت: دارد، به میزان ۴۰ درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی.

۸-تعدیل: ندارد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.