۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام طراحی و مهندسی، […]

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۱/۱۴۰۳/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا، ساخت و نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی (EPCC) برای یک واحد کوره زباله‌سوز سوم شرکت پتروشیمی اروند، به مدت ۱۸ ماه خورشیدی می‌باشد.

۲- میزان برآورد تقریبی مناقصه: برآورد نهایی در جلسه توجیهی اعلام می‌گردد

برآورد ارزی: مبلغ ۹۰۰,۵۹۱,۶ یورو (شامل پرداخت ۴۰۰,۹۱۰,۱ ارزی و ۵۰۰,۶۸۱,۴ یورو معادل ريالی).

برآورد ريالی: ۶۰۰,۰۳۳,۳۳۶,۵۱۹,۱ ريال.

۳-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

۳٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از ثبت‌نام و تکمیل و تائید ثبت‌نام خود نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی اقدام نمایند.

۳٫۲٫ کلیه اطلاع‌رسانی‌ها، بارگزاری اسناد، ارسال دعوت‌نامه‌ها و غیره در خصوص مناقصه فوق‌الذکر از طریق پنل کاربری ثبت‌نام شده صورت می‌پذیرد و متقاضیان می‌بایست با مراجعه و کنترل روزانه پنل مربوط به خود در سامانه کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند و همچنین شماره موبایل درج‌شده توسط مناقصه گر نسبت به بررسی روزانه، پیامک ها و اطلاع رسانی ها را دریافت و اقدام نمایند. کارفرما هیچ تعهدی درخصوص عدم مراجعه و یا هر ادعای مناقصه گر جهت مراجعه به پنل کاربری و یا عدم دریافت پیامک های اطلاع رسانی مناقصه ندارد.

۳٫۳٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۳ لغایت ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ اعلام می‌گردد.

۳٫۴. مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند، مدارک ارزیابی‌کیفی آن‌ها بررسی نشده و از فرایند مناقصه کنار گذاشته می‌شوند.

۳٫۵٫ پیمانکارانی که در حال حاضر قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند دارند، با رعایت الزامات شرکت در مناقصه، درصورتی‌که پیشرفت فعالیت آن‌ها مساوی یا بیشتر از ۸۰ درصد باشد، امکان حضور در مناقصه رادارند و در غیر این صورت پاکت پیشنهادی آن‌ها در مناقصه گشایش نخواهد شد.

۴ – میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان ۵ درصد برآورد نهایی به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب: ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ و شماره شبا: IR620180000000006094200030 به عهده بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند. (در جلسه توجیهی مبلغ نهایی تضمین شرکت در مناقصه، اعلام می‌گردد).

۵- پیش‌نیاز ارزیابی‌کیفی متقاضیان:

۵٫۱٫ ۱- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه ، ۲- گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری دارای تاریخ معتبر از ادارات مربوطه،۳- گواهی صلاحیت ایمنی دارای تاریخ معتبر، ۴- ارائه حداقل یک قرارداد دقیقاً مشابه موضوع مناقصه در زمینه طراحی واحدهای کوره زباله‌سوز، ۵- ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت ،۶- تکمیل و ارائه فرم محرمانگی اطلاعات.

(توجه: لازم به ذکر است الزامات عنوان‌شده، پیش‌شرط بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی مناقصه گر می‌باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می‌شود).

۵٫۲٫ حداقل امتیاز قابل‌قبول در ارزیابی‌کیفی: امتیاز ۶۰ می‌باشد.

۵٫۳٫ مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی خود را مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده (بند شماره ۶) به صورت فایل PDF و منطبق بر فرم‌های ارزیابی‌کیفی به‌صورت آنلاین و الکترونیکی بر روی سامانه کمیسیون معاملات به آدرس: Tender.arvandpvc.ir:5661 بارگزاری و ارسال نمایند (تحویل فیزیکی اسناد نداریم). به شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب نمایند، اسناد مناقصه و برنامه زمان‌بندی تحویل پاکات (الف-ب و ج) از طریق دعوتنامه سیستمی ارسال می‌گردد.

۶- زمان و نحوه بارگزاری مدارک ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران: مناقصه‌گران می‌بایست مدارک ارزیابی‌کیفی خود را حداکثر تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ با مراجعه به پنل کاربری خود در زمان مذکور و بصورت فایل PDF بارگزاری نمایند.

۶٫۱٫ چنانچه مناقصه گری مدارک پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هر دلیل به محل دیگری به‌غیراز نشانی مندرج دربند ۶، بارگزاری نماید، مدارک پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مناقصه‌گزار نخواهد بود.

۷-پیش‌پرداخت: دارد، به میزان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی.

۸-تعدیل: دارد. مطابق مفاد اسناد مناقصه

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.