۱۸۲۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد- نصب انشعابات آب

آگهی مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.   عنوان پروژه مدت اجراء مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال   […]

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

عنوان پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد اولیه به ریال

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه به ریال

 

رتبه

 

نوع تضمین شرکت

در مناقصه 

اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب به صورت پراکنده در سطح روستاها و شهرکهای منطقه ۲

 

 

۱۲

 

 

۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ آب   

۱-واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۵بانک پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانت‌نامه بانکی

۳- اوراق مشارکت بی نام

 

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

۲- محل تامین اعتبار: بودجه جاری       

۳- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۴

۴-تاریخ تحویل پاکات مناقصه: ساعت ۱۴:۲۰ مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۵

۵-محل تسلیم پاکات پیشنهاد قیمت: مشهد- خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد

۶- مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۷- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

(مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب:‌ ۱۲۲)

 

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۲۲ (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم