سرانه درمان در ایران ۱۳ هزار تومان است

  رییس انجمن جراحان عمومی بر ایجاد کدهای اخلاقی در حرفه‌های مختلف همچون پزشکی تأکید کرد و گفت: سرانه درمان باید جهت پیشگیری از زیرمیزی دادن و ارایه خدمات درمانی ۱۰۰ برابر شود. به گزارش فارس، بهزاد رحمانی در نشست خبری یازدهمین کنگره جراحان عمومی کشور اظهارداشت: عوارض جراحی بسیار مصیبت‌وار تر از جراحی بوده […]

 

رییس انجمن جراحان عمومی بر ایجاد کدهای اخلاقی در حرفه‌های مختلف همچون پزشکی تأکید کرد و گفت: سرانه درمان باید جهت پیشگیری از زیرمیزی دادن و ارایه خدمات درمانی ۱۰۰ برابر شود.

به گزارش فارس، بهزاد رحمانی در نشست خبری یازدهمین کنگره جراحان عمومی کشور اظهارداشت: عوارض جراحی بسیار مصیبت‌وار تر از جراحی بوده و اکثر مردم از این مسأله اطلاعی ندارند به‌طوریکه عوارض جراحی می‌تواند یک خانواده را برای یک عمر از زندگی محروم سازد.

وی در ادامه به موضوع سرانه درمان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سرانه درمان در واقع هزینه‌ای است که دولت برای درمان هر فرد در سال از بودجه در نظر می‌گیرد. سرانه درمان در کشوری همچون کانادا ۱۴ هزار دلار برای هر نفر و در کشوری مانند ترکیه ۹ هزار دلار است در حالی‌که این رقم در ایران متأسفانه ۱۳ هزار تومان برای هر فرد است.

 

رییس انجمن جراحان عمومی تصریح کرد: پیشنهاد ما افزایش ۱۰۰ برابری سرانه درمان است. نگاه دولت در امر درمان باید در اولویت دوم پس از امنیت باشد. متأسفانه سرانه درمان در کشور تحقیرآمیز است و دفترچه‌های بیمه را به اصطلاحی لاغرتر از مو کرده به‌طوریکه نوع خدمات و سرویس در بیمارستان‌های دولتی را زیر سؤال می‌برد.