معاون زنگنه مطرح کرد:۴ معاونت جدید در ساختار سازمانی نفت  

  معاون وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای اعمال تغییراتی در ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، ۴ معاونت در ساختار سازمانی این شرکت ایجاد می‌شود. رکن الدین جوادی در گفت‌و‌گو با شانا، با بیان این مطلب افزود: معاونت تولید، معاونت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی، معاونت مهندسی و توسعه و […]

 

معاون وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای اعمال تغییراتی در ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، ۴ معاونت در ساختار سازمانی این شرکت ایجاد می‌شود.

رکن الدین جوادی در گفت‌و‌گو با شانا، با بیان این مطلب افزود: معاونت تولید، معاونت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی، معاونت مهندسی و توسعه و معاونت امور بین‌الملل، ۴ معاونتی است که در شرکت ملی نفت ایران تشکیل و آغاز به‌کار می‌کند.

هم‌اکنون معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت است که با اجرایی شدن تغییرات یادشده، فعالیت‌های این معاونت در قالب معاونت سرمایه‌گذاری و پشتیبانی دنبال می‌شود.

 

همسو با سیاست اعمال تغییرات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، رکن‌الدین جوادی هفته گذشته در حکمی، سیدمجید هدایت زاده رضوی را به عنوان معاون خود در امور بین‌الملل این شرکت منصوب کرد.