۱۸۲۷ مناقصه – کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی- امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان

آگهی مناقصات عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد انجام امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان (۲۴ دستگاه) خود را با شرایط معین از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت‌های فعال دارای صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد […]

آگهی مناقصات عمومی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد انجام امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان (۲۴ دستگاه) خود را با شرایط معین از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت‌های فعال دارای صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد واقع در خیابان قائم مقام نرسیده به میدان امام حسین (ع) اداره تدارکات مراجعه نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد که شرکت در مناقصه می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۳۲۶۱۵۷۲۴۸ بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت پیشنهاد قیمت تحویل نماید زمان دریافت اسناد ۵ روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد ۱۰ پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۲۵۲۳۴۵-۰۸۶ تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

 اداره خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان مرکزی