فراخوان ارزیابی کیفی انحراف سیلاب به بالادست مجتمع بندری شهید رجایی

  فراخوان ارزیابی کیفی انحراف سیلاب به بالادست مجتمع بندری شهید رجایی و احداث کانال هدایت سیلاب در غرب مجتمع با برآورد مالی ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در یک مرحله توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – شهید رجایی برگزار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات مهلت دریافت اسناد ۸ […]

 

فراخوان ارزیابی کیفی انحراف سیلاب به بالادست مجتمع بندری شهید رجایی و احداث کانال هدایت سیلاب در غرب مجتمع با برآورد مالی ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در یک مرحله توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – شهید رجایی برگزار می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات مهلت دریافت اسناد ۸ فروردین ماه ۱۳۹۵ است و مهلت ارسال پیشنهاد ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ می‌باشد. همچنین تاریخ بازگشایی پاکت‌ها ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ خواهد بود.

 

 محل دریافت اسناد بندرعباس، مجتمع بندری شهیدرجایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، واحد مهندسی و عمران، امور پیمان و رسیدگی و ارایه است و مدار مورد نیاز شامل معرفی نامه، تصویر رتبه‌بندی اصل فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۵۴۱۰۰۰۵ نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهیدرجایی کد بانک ۴۳۵۱ به مبلغ (۳۰۰ هزار) ریال امکان‌پذیر است وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود، ضمناً دریافت اسناد از طریق سایت‌های http: /ites.mporg.ir و pmo.ir.rajaee port www.shahid نیز امکان‌پذیر و رایگان است.