رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی:افزایش رانت با ابهام در عملکرد سازمان‌ها

  محمد شکرچی‌زاده با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی سازمانی، گفت: به منظور رعایت حقوق شهروندی هر اقدامی که توسط مدیران صورت می‌گیرد باید به صورت شفاف برای شهروندان قابل مشاهده باشد. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما تصریح ‌کرد: مدیران سازمان به منظور رعایت حقوق شهروندی باید خود را در داخل […]

 

محمد شکرچی‌زاده با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی سازمانی، گفت: به منظور رعایت حقوق شهروندی هر اقدامی که توسط مدیران صورت می‌گیرد باید به صورت شفاف برای شهروندان قابل مشاهده باشد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما تصریح ‌کرد: مدیران سازمان به منظور رعایت حقوق شهروندی باید خود را در داخل اتاق شیشه‌ای احساس کنند و هر اقدامی را که برای مردم انجام می‌دهند باید به صورت شفاف در اختیار و در معرض رصد شهروندان قرار دهند.

شکرچی‌زاده با اشاره به تأکیدات مقام عالی وزارت راه‌ و شهرسازی بر رعایت و اهمیت حقوق شهروندی، افزود: یکی از سیاست‌های مورد اهمیت و پیگیری وزارت راه و شهرسازی رعایت حقوق شهروندی است و شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای در سازمان‌ها و شفاف‌سازی عملکرد مدیران می‌تواند در راستای اجرای این سیاست باشد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی، اجرای سیاست حقوق شهروندی را مستلزم شفاف‌سازی سازمانی دانست و تأکید ‌کرد: هر چقدر ابهام در عملکرد سازمان‌ها وجود داشته باشد سازمان را بیش‌تر به سمت رانت، فساد و عدم رعایت حقوق شهروندی می‌کشاند.

این مسؤول سازمانی طرح دسترسی به اطلاعات آزاد سازمان‌ها برای شهروندان که به تازگی قرار است مصوب شود را حق مسلم شهروندی دانست و اذعان ‌داشت: اجرای این طرح نهایت حقوق شهروندی است و سازمان‌ها را به یک اتاق شیشه‌ای و شفاف تبدیل می‌کند؛ چرا که شهروندان حق دارند در خصوص موضوعات اطلاعات دریافت کنند.

انتقاد از عدم حضور مهندسان در زمان بتن‌ریزی سازه‌ها

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بتن در مقاومت سازه‌ها و با انتقاد از عدم حضور مهندسان کشور در زمان بتن‌ریزی ساختمان‌ها، گفت: در ساختمان‌هایی که امروز مقاومت و عمر مفید آن‌‌‌ها همانند ساختمان‌های شهرک اکباتان و سردر دانشگاه تهران زبان‌زد است، زمان بتن‌ریزی آن‌‌ها حتماً ۳ الی ۴ مهندس حضور داشته است اما امروز در اکثر ساختمان‌ها در زمان پی‌ریزی و بتن‌ریزی آن‌‌‌ها هیچ مهندسی بر‌ای نظارت این روند وجود ندارد.

شکرچی‌زاده در ادامه تصریح ‌کرد: شواهد نشان می‌دهد متأسفانه امروزه جدایی از حضور مهندسان در زمان بتن‌ریزی ساختمان‌ها، حتی تکنسین‌‌‌ها هم حضور ندارند و تنها این مرحله توسط افرادی نامتخصصانی که نتایج قابل قبولی هم ندارد، انجام می‌شود.

وی با بیان این‌‌که کیفیت بتن نقش مؤثری در عمر مفید ساختمان دارد، گفت: اجرای سازه‌های بتن اگر موازین‌های لازم در آن رعایت نشود، قطعاً عمر مفیدی برای سازه‌ها شاهد نخواهیم بود.

 

معاون وزیر راه‌و شهرسازی در پایان یادآور شد: خوشبختانه در مرکز تحقیقات راه، مسکن‌ و شهرسازی مطالعات مفیدی بر استحکام و موازین بتن صورت گرفته تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را در کشور بالا ببریم.