رتبه‌بندی دانشگاه هاتوسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد،مقام اول در اختیار دانشگاه تهران

  امیرکبیر؛ ممتاز صنعتی‌ها، علوم پزشکی تهران؛ مقام نخست پزشکی ها سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه‌بندی سال ۹۴-۹۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را اعلام کرد. به گزارش مهر، محمدجواد دهقانی خبر داد: دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بین دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در بین […]

 

امیرکبیر؛ ممتاز صنعتی‌ها، علوم پزشکی تهران؛ مقام نخست پزشکی ها

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه‌بندی سال ۹۴-۹۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را اعلام کرد.

به گزارش مهر، محمدجواد دهقانی خبر داد: دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بین دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در بین دانشگاه‌های هنر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در بین پژوهشگاه‌های کشور حایز رتبه نخست شدند.

وی گفت: گروه رتبه‌بندی ISC دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را برای پنجمین سال متوالی به صورت رسمی بر اساس ۲۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی رتبه‌بندی کرد.

دهقانی اظهار داشت: شاخص‌‌ها و معیارهای رتبه‌بندی و متدولوژی محاسبه رتبه‌بندی مربوطه و نیز وزن اختصاص یافته به هر شاخص و مؤلفه‌های آن مصوب ششمین نشست فوق‌العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی است که توسط خبرگان علم رتبه‌بندی تهیه و تدوین شده‌اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: معیار پژوهش توسط شاخص‌های حجم پژوهش، کیفیت پژوهش، کارایی پژوهش، نرخ رشد کیفیت و کارایی پژوهش و ثبت نامه ها؛ معیار آموزش به وسیله شاخص‌های اعضای هیأت علمی و فارغ‌التحصیلان دارای جایزه، اساتید و فارغ‌التحصیلان پر استناد از جمله شاخص‌های رتبه‌بندی است.

وی افزود: نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری به کل اعضای هیأت علمی، نسبت استاد به دانشجو، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان و دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین‌المللی؛ معیار وجهه بین‌المللی بوسیله شاخص‌های نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به کل اعضای هیأت علمی نیز از دیگر شاخص‌ها است.

دهقانی اظهار داشت: نسبت دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان، نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری خارجی به کل اعضای هیأت علمی، قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و برگزاری کنفرانسهای بین‌المللی؛ معیار تسهیلات-امکانات توسط شاخص‌های سرانه عناوین کتاب از شاخص‌های بررسی است.

وی گفت: وجود مراکز تحقیقاتی و معیار فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی و تعداد مراکز رشد و شرکت‌های اسپین‌آف مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرند.

رییس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری (RICeST) گفت: در رتبه‌بندی سال ۹۴-۱۳۹۳، تعداد ۱۳۹ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در رتبه‌بندی ISC حضور داشته‌‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۸ درصد رشد داشته است.

 وی بیان داشت: در رتبه‌بندی سال ۹۴- ۱۳۹۳دانشگاه تهران با عملکرد پژوهشی برتر نسبت به سایر دانشگاه‌ها، بر‌ترین دانشگاه کشور شناخته شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم کشوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام سوم را در سطح کشور به خود اختصاص دادند.

جدول زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور را نمایش می‌دهد.

رتبه       نام دانشگاه          رتبه       نام دانشگاه

۱   دانشگاه تهران  ۶          دانشگاه علم و صنعت ایران

۲   دانشگاه علوم پزشکی تهران         ۷          دانشگاه شیراز

۳   دانشگاه صنعتی امیر کبیر            ۸          دانشگاه صنعتی اصفهان

۴   دانشگاه صنعتی شریف   ۹          دانشگاه فردوسی مشهد

۵   دانشگاه تربیت مدرس    ۱۰        دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دهقانی خاطرنشان کرد: گروه رتبه‌بندی ISC، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور را همچون سال‌های گذشته در ۵ زیر گروه دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های صنعتی، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، دانشگاه‌های پزشکی و دانشگاه‌های هنر مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرارداده است.

وی ادامه داد: ۶۳ دانشگاه از دانشگاه‌های جامع کشور در رتبه‌بندی سال ۹۴-۱۳۹۳ حضور داشته‌اند که دانشگاه تهران همچون سال‌های گذشته در رتبه اول، دانشگاه‌های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، پیام نور و شهید باهنر کرمان به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم جدول قرار گرفته‌اند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر جامع را نمایش می‌دهد.

رتبه       نام دانشگاه          رتبه       نام دانشگاه

۱   دانشگاه تهران  ۶          دانشگاه شهید بهشتی

۲   دانشگاه تربیت مدرس    ۷          دانشگاه اصفهان

۳   دانشگاه شیراز  ۸          دانشگاه گیلان

۴   دانشگاه فردوسی مشهد  ۹          دانشگاه پیام نور

۵   دانشگاه تبریز   ۱۰        دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: از دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۶ دانشگاه در رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان بر‌ترین دانشگاه پزشکی کشور معرفی شد.

وی گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، جندی شاپور اهواز، ایران، بقیه‌ا… (عج) و کرمان با قرار گرفتن بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانستند در جمع ۱۰ دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار گیرند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر پزشکی در سطح کشور را نمایش می‌دهد.

رتبه       نام دانشگاه          رتبه       نام دانشگاه

۱   دانشگاه علوم پزشکی تهران         ۶          دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی           ۷          دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

۳   دانشگاه علوم پزشکی شیراز         ۸          دانشگاه علوم پزشکی ایران

۴   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان       ۹          دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

۵   دانشگاه علوم پزشکی مشهد         ۱۰        دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دهقانی تصریح کرد: در بین ۱۸ دانشگاه صنعتی حاضر در رتبه‌بندی ISC دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت توانستند جزو ۳ دانشگاه برتر صنعتی کشور قرار گیرند.

وی افزود: دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند، صنعتی شیراز و دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز به ترتیب با کسب رتبه‌های چهارم تا دهم بعد از این دانشگاه‌‌ها قرار گرفتند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در سطح کشور را نمایش می‌دهد.

رتبه       نام دانشگاه          رتبه       نام دانشگاه

۱   دانشگاه صنعتی امیر کبیر            ۶          دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲   دانشگاه صنعتی شریف   ۷          دانشگاه صنعتی شاهرود

۳   دانشگاه علم و صنعت ایران          ۸          دانشگاه صنعتی سهند

۴   دانشگاه صنعتی اصفهان  ۹          دانشگاه صنعتی شیراز

۵   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  ۱۰        دانشگاه صنعتی مالک اشتر

رییس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری (RICeST) گفت: ۱۹ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی کشور در سال ۹۴-۱۳۹۳ مورد رتبه‌بندی قرار گرفتند که پژوهشگاه دانشهای بنیادی رتبه نخست فهرست را از آن خود کرد.

وی گفت: پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری و مؤسسه پژوهشی علوم و فن‌آوری رنگ و پوشش به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص دادند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ پژوهشگاه و مؤسسه پژوهشی در سطح کشور را نمایش می‌دهد.

رتبه       نام پژوهشگاه – مؤسسه پژوهشی      رتبه       نام پژوهشگاه – مؤسسه پژوهشی

۱   پژوهشگاه دانشهای بنیادی          ۶          مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

۲   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۷          پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۳   پژوهشگاه مواد و انرژی    ۸          سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۴   پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن‌آوری      ۹          پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

۵   مؤسسه پژوهشی علوم و فن‌آوری رنگ و پوشش        ۱۰        پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دهقانی خاطرنشان کرد: در بین دانشگاه‌های هنر در رتبه‌بندی ISC دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر اصفهان به ترتیب ۳ دانشگاه برتر هنر در رتبه‌بندی سال ۹۴-۱۳۹۳ هستند.

رتبه       نام دانشگاه

۱   دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۲   دانشگاه هنر تهران

۳   دانشگاه هنر اصفهان

 

در رتبه‌بندی سال ۹۴-۱۳۹۳ علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه‌‌ها و مؤسسات در ۵ معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین‌المللی، تسهیلات و نهایتاً در معیار فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی بر روی وبگاه رتبه‌بندی به نشانی http: //ur.isc.gov.ir نمایش داده شده است.