تحولات اخير بازار معاملات آتي كالا در ژاپن- قسمت آخر

  نويسنده: اونوساتو ميتسوهيرو   وقتي كارگزاران داخلي ژاپن قراردادهاي آتي بورس كالاي توكيو را به شهروندان آمريكايي پيشنهاد مي‌كردند، بايد مفاد مندرج در بخش ۳۰ كميسيون معاملات آتي كالا را رعايت مي‌نمودند. در ۹ فوريه سال ۲۰۰۶ ، سازمان كنترل بازار آمريكا، بورس كالاي توكيو را از رعايت اين مقررات معاف كرد ( ۶۷۵۹ […]

 

نويسنده: اونوساتو ميتسوهيرو

 

وقتي كارگزاران داخلي ژاپن قراردادهاي آتي بورس كالاي توكيو را به شهروندان آمريكايي پيشنهاد مي‌كردند، بايد مفاد مندرج در بخش ۳۰ كميسيون معاملات آتي كالا را رعايت مي‌نمودند. در ۹ فوريه سال ۲۰۰۶ ، سازمان كنترل بازار آمريكا، بورس كالاي توكيو را از رعايت اين مقررات معاف كرد ( ۶۷۵۹ FR 71 ). اين بدان معناست كه كميسيون معاملات آتي كالا (آمريكا)، بازار بورس كالاي توكيو را به عنوان بازاري بسيار قابل اتكا به رسميت شناخته كه استانداردهاي بين‌المللي را رعايت مي‌كند و با بازارهاي آمريكا قابل مقايسه است. اين مسأله جايگاه بين‌المللي بازار ما را تقويت مي‌كند.

ما هم‌چنان به گسترش دسترسي كشورهاي آن سوي اقيانوس به بازار خود از طريق فروشندگان مستقل نرم‌افزار ادامه مي‌دهيم. در حال حاضر، ارتباط‌هايي با شركت‌هاي «جي ال تريد» و «پات سيستمز» برقرار كرده‌ايم و درصدد متصل كردن فن‌آوري‌هاي تجاري و هم‌چنين بورس كالاي روسيه به سيستم خود هستيم. اين پيوند‌ها بايد در آينده نزديك ايجاد شود. در ارتباط با محصولات جديد، در حال حاضر مشغول مطالعه توجيهي ايجاد محصولات جديد، يعني قراردادهاي آتي گاز مايع طبيعي و قراردادهاي اختيار انرژي بر مبناي معاملات آتي نفت هستيم. بورس كالاي توكيو از تاريخ ۲۴ ژوييه، انتشار شاخص بورس كالاي توكيو را نيز آغاز كردكه در وهله نخست، ايجاد معياري براي سنجش عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي كالا، و نهادهايي از اين دست، و در وهله بعد كمك به فعالان عرصه تجارت براي مديريت راهبردهاي جامع پوشش ريسك با ارايه شاخصي معتبر را دنبال مي‌كند. شاخص بورس كالاي توكيو از ۹ كالاي پذيرفته شده در بورس كالاي توكيو- به جز معاملات اختيار- تشكيل شده و درصد وزني هر يك از اجزاي آن بر اساس بزرگي نسبي بازارهاي نقدي و آتي تعيين مي‌شود. تاريخ مبناي اين شاخص ۳۱ مي‌سال ۲۰۰۲ است و ارزش مبنا كه شامل قيمت‌هاي تسويه در آن روز مي‌باشد، ۱۰۰ محسوب گرديده است. ماه‌هاي قرارداد كه تحت پوشش اين شاخص هستند، ماه‌هاي قرارداد پنجم يا ششمي هستند كه اكثر معاملات در بورس كالاي توكيو در اين ماه‌ها انجام مي‌گيرد. براي اين‌كه اين شاخص علاوه بر صنعت كالا براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و بسياري از سرمايه‌گذاران ديگر نيز سودمند باشد، بورس كالاي توكيو سعي در ترويج اين شاخص دارد.

 

نكته آخر اين است كه با توجه به اين‌كه ارتقاي بيش‌تر بازار بورس كالاي توكيو در عرصه جهاني يكي از اولويت‌هاي اصلي ماست، پروژه‌هاي متعددي در دست اجرا مي‌باشد. به دنبال افزايش شديد اخير قيمت‌هاي نفت، بازار قراردادهاي مشتقه خاورميانه تأسيس گرديد و اكنون در حال رشد است. در حال حاضر با بورس‌ها و مقامات ناظر اين منطقه براي كمك به گسترش بيش‌تر بازار آن‌ها و افزايش مشاركت خاورميانه در بازارهاي بورس كالاي توكيو همكاري مي‌كنيم. در ساير مناطق آسيا، دو كشور چين و هند رشد سريعي را تجربه مي‌كنند، بنابراين ما با افزايش فعاليت‌هايي هم‌چون برگزاري سخنراني و سمينار، حضور خود را در اين منطقه افزايش خواهيم داد. در ايالات متحده آمريكا، با بورس كالايي نيويورك به منظور تسهيل معاملات اعضاي خود در بازار الكترونيك آن‌ها همكار ي داريم و با كمال مسرت، اين عمليات با موفقيت همراه بوده است. هم‌چنين به لطف معافيت از الزامات بخش ۳۰ مقررات كميسيون معاملات آتي كالا آمريكا كه قبلاً به آن اشاره كرديم، بورس كالاي توكيو از طريق اعضاي خود مشاركت فعالان عرصه تجارت آمريكا را در بازارهاي خود افزايش مي‌دهد. در نهايت، پس از گروه «فيمات»، «گولد من ساكس» ، و «مورگان استانلي»، «ليمن برادرز» چهارمين مؤسسه خارجي است كه به عضويت بورس ما درآمده است.