دعای خیر برای دیگران

مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی از اثرات دعای خیر در حق دیگران، می گوید {music}images/mp3/doayekheyr{/music}

مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی از اثرات دعای خیر در حق دیگران، می گوید

{music}images/mp3/doayekheyr{/music}