یک مقام مسؤول کارگری:شرمنده کارگران شدیم!

  یک مقام مسؤول کارگری در واکنش به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵، گفت: تنها چیزی که برایمان ماند، شرمندگی مقابل میلیون‌ها کارگر ایرانی بود.  به گزارش ایسنا، ‌هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۱۴ درصدی مزد کارگران اظهار کرد: آن‌چه می‌توانم بگویم این است که دستمزد تعیین شده رضایت جامعه کارگری را در پی […]

 

یک مقام مسؤول کارگری در واکنش به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵، گفت: تنها چیزی که برایمان ماند، شرمندگی مقابل میلیون‌ها کارگر ایرانی بود.

 به گزارش ایسنا، ‌هادی ابوی در ارزیابی تصویب افزایش ۱۴ درصدی مزد کارگران اظهار کرد: آن‌چه می‌توانم بگویم این است که دستمزد تعیین شده رضایت جامعه کارگری را در پی نداشت و برای ما سؤال است که آن هم جلسه و کمیته و کارگروه مزد، شب عید کجا رفت؟

وی ادامه داد: بار‌ها نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران هشدار دادیم ولی متأسفانه در ماه‌های پایانی سال به جای کم کردن فاصله بین حداقل مزد و هزینه‌های معیشت، واقعیت‌های روز زندگی کارگران را نادیده گرفتند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از بی‌توجهی به جداول آماری ارایه شده و لیست هزینه‌های زندگی کارگران در شورای عالی کار، افزود: پیشنهاد بنده این است که اگر مباحث کمیته دستمزد و بررسی‌های فشرده نمایندگان کارگری و کارفرمایی و گزارش‌های استانی از رصد وضعیت خانوارهای کارگری برای شورای عالی کار کم اهمیت است و هنگام تعیین مزد آن‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهد این جلسات را کنار بگذارد و یک روز را تعیین کند و براساس خواست کارفرمایان و وزارت کار برای کارگران تصمیم‌گیری کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور تمام تشکل‌های کارگری در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار افزود: قرار نیست در شورای عالی کار زورگویی کنیم، زیرا در این شورا با نظر اکثریت موضوعات به تصویب می‌رسد بنابر این کسانی که رضایت و معیشت کارگران را در نظر نمی‌گیرند باید در مقابل جامعه کارگری پاسخگو باشند.