خروج پروژه دولت الکترونیک از حالت پیمانکاری

  تخصیص ۱۶ هزار میلیارد ظرف ۵ سال دولت در راستای اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، استقرار آن را از حالت پیمانکاری به آزادسازی تبدیل می‌کند و اعتباری ۱۶ هزار میلیارد ریالی را ظرف ۵ سال به آن اختصاص می‌دهد. به گزارش تسنیم، دولت الکترونیکی مفهومی با قدمت چند ساله در ادبیات کشورمان است که […]

 

تخصیص ۱۶ هزار میلیارد ظرف ۵ سال

دولت در راستای اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، استقرار آن را از حالت پیمانکاری به آزادسازی تبدیل می‌کند و اعتباری ۱۶ هزار میلیارد ریالی را ظرف ۵ سال به آن اختصاص می‌دهد.

به گزارش تسنیم، دولت الکترونیکی مفهومی با قدمت چند ساله در ادبیات کشورمان است که همچنان به تحقق کامل نرسیده و تکامل ساختار پله‌ای آن نیازمند گذر بیش‌تر زمان است.

اصطلاح دولت الکترونیکی به معنای استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم‌ ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز ارایه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی است.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست.

در راستای تحقق این موضوع، شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دو بند مربوط به ICT برنامه ششم توسعه اقتصادی، درخواست اعتباری مشخص را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پیشبرد اهداف دولت الکترونیکی داشته است.

ردیف «ارایه ۱۰۰ درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی» برای ۵ سال اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب ۱۲۰۰، ۱۵۰۰، ۱۶۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ میلیارد ریال را که مجموعاً ۸۰۰۰ میلیارد ریال می‌شود، اعلام نیاز کرده است.

قرار است چنین هدفی با «تغییر نگرش استقرار دولت الکترونیکی از پیمانکاری به آزادسازی» و «اپراتوری خدمات و تمرکز در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت استقرار دولت الکترونیکی» محقق شود.

ردیف دیگر «تأمین زیرساخت‌های ارایه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی، بانکی و مالی) در ۸۰ درصد روستاهای کشور» در ۵ سال اول برنامه ششم توسعه است که برای ۵ سال اجرای آن به ترتیب ۱۲۰۰، ۱۶۰۰، ۱۶۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۸۰۰ میلیارد اعتبار پیش‌بینی شده است.

مجموع اعتبارات برآورد شده برای تحقق کامل این دو ردیف برنامه ۱۶ هزار میلیارد ریال از کل اعتبارات ۶۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریالی بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه است.

با وجود این‌که لایحه برنامه ششم توسعه به ‌دلیل تعارض جدی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمعیت از جانب نمایندگان مجلس رد شد، احتمال تغییر در ردیف‌های مذکور نیز وجود دارد زیرا مجلس با تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه، فضای اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه را به وجود آورده است.

 

—————