۱۸۲۹ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- بازگشایی محور

آگهی فراخوان عمومی مناقصه  مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر راه‌هاي اصلي و فرعي شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد تاريخ گشايش […]

آگهی فراخوان عمومی مناقصه 

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر راه‌هاي اصلي و فرعي

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۹۰/۹۴

بازگشايي محور شبانكاره – گلدشت

۲۲٫۱۲۵٫۹۱۳٫۹۹۲

۱٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۴٫۱۲٫۲۴

تا

۹۴٫۱۲٫۲۶

۹۵٫۰۱٫۱۰

۹۵٫۰۱٫۱۱

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل ساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

          داشتن گواهي احراز رتبه ۵  راه و ترابري

 مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۰مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.